Народний депутат України Олександр Романовський підтримав законодавче врегулюван

29.03.2017 18:05
Категория: Политика
Автор: gorozhanin

 21 березня 2017 року, народний депутат України Олександр Романовський та ще 285  народних депутатів України,прийняли законопроект «Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”» (реєстровий № 5240), якого так довго чекали освітяни.

Необхідність прийняття цього законопроекту зумовлена тим, що перехідний період, встановлений у зв’язку із прийняттям   Закону України “Про вищу освіту” закінчився, а виконавчою владою не здійснено формування нової нормативної бази для функціонування технікумів і коледжів.Оскільки Закон України “Про освіту” у новій редакції ще не прийнято, та освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” не закріплено за іншою освітньою ланкою, то ця прогалина у праві фактично поставила  поза законом освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”.

З метою законодавчого врегулювання правового статусу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  (училищ, коледжів і технікумів) та освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, було внесено зміни до розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України “Про вищу освіту”, якими встановлена можливість вищим навчальним закладам І-ІІ рівня акредитації здійснювати прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” по 2019 рік включно.