Демографічна характеристика домогосподарств Запорізької області в 2018 році

07.08.2018 17:44

З метою дослідження соціально-демографічних характеристик домогосподарств у листопаді 2017р. проведено опитування домогосподарств, які в поточному році приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх життя. Дані вибіркового обстеження розповсюджені на генеральну сукупність – усе населення Запорізької області.

Як повідомляє Головне управління статистики у Запорізькій області, чисельність домогосподарств області становить 709,6 тис., що складає 4,8% домогосподарств України. З них 76,8% мешкають у міських поселеннях.

Середній розмір домогосподарства становить 2,45 особи (в Україні – 2,58 особи). Найбільш поширені домогосподарства, що складаються з двох осіб (36,0%), 27,9% мають у своєму складі трьох осіб, 20,6% – одинаки. Найменше домогосподарств, що складаються з чотирьох та більше осіб (15,5%).

Дітей до 18 років у своєму складі мають 35,5% домогосподарств, що менше, ніж у середньому по Україні на 2,3 в.п. Частка домогосподарств, які мають одну дитину склала 80,9%, що на 0,3 в.п. більше, ніж у 2017р. Двох дітей мають 18,1% домогосподарств, а трьох та більше дітей – 1,0%.

Більшість сімей (35,1%) мають дітей у віці 7–13 років. Дітей до 3 років мають 29,2% домогосподарств, у віці 3–6 років – 26,5%, 14–15 років – 13,2%. Найменша частка (12,6%) домогосподарств з дітьми 16–17 років, що більше, ніж у середньому по Україні на 2,5 в.п.

Більшість домогосподарств з дітьми (61,6%) мають у своєму складі дві дорослі особи, 31,1% – три та більше, 7,3% – одну дорослу особу.

Переважна частина домогосподарств з дітьми, які утримуються однією дорослою особою, виховують одну дитину (94,1%), дві дитини та більше – 5,9%.

Зменшилась кількість неповних сімей. Порівняно з 2017р. кількість домогосподарств з дітьми, які не мають одного чи обох батьків, зменшилась з 49,3 тис. до 44,2 тис. та склала 17,5% до загальної кількості домогосподарств з дітьми, що менше, ніж у середньому по Україні на 3,0 в.п. Більшість цих домогосподарств налічує в своєму складі одну дитину (96,2%), 2,1% – три та більше і 1,7% неповних сімей виховують двох дітей.

Найбільша частка домогосподарств області, в яких діти не мають одного чи обох батьків, мають у своєму складі три та більше дорослих особи (44,0%), одну дорослу особу – 37,5%, дві дорослі особи – 18,5%.

Кількість домогосподарств області без дітей становить 457,6 тис., з них 145,6 тис. – одинаки. Майже дві третини одинаків – особи непрацездатного віку (60,5%).

Переважна частина домогосподарств (68,3%) мають у своєму складі працюючих осіб. Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства (відношення загальної кількості членів домогосподарств до кількості працюючих) становить 2,35 раза (в середньому по Україні – 2,50 раза, в 2017р. – 2,48 раза)